EPUB files trong e-book

Các files epub công cộng tiếng Việt (làm từ các phiên bản doc và html với ePub Maker) và các files epub Anh, Pháp (rất may là có sẵn tại nhiều thư viện) sẽ được lần lượt – với tính cách thí nghiệm – đưa vào bảng kê tại đây. Do tính năng của ePub Maker, chỉ có trình duyệt FireFox (có cài sẵn addon ‘EPUBReader’ có thể tải xuống tại http://www.epubread.com/en/) mới hiển thị tốt file epub tiếng Việt; tất nhiên, cũng trong điều kiện này, quí bạn sẽ đọc các files epub Anh Pháp dễ dàng.
Xin xem ZINEPAL

Ghi chú: Hiện nay xây dựng một trang ở dạng pdf, epub, mobi được
tương đối dễ dàng nhờ các công cụ phổ thông (như Word, Calibre e-book Management, Newstoebook, v.v.)

THE BOOK DESIGNER: What Is an Ebook?

[…Word docs, however, are by definition meant for writing and editing the text, not for distributing it commercially. We don’t want our readers rewriting sections of our books without our permission, do we? If they don’t like what we’ve written, fine; they can write their own books!]

Vài trang e-book xem trên PC/FireFox có cài EPUBReader add-on, hoặc iPad với iBooks app  (updated May 27 2016.)

epub – Articles de Nguyễn Khắc Nhẫn October 11 2013 [116 Kb] (1)

Ngoại lệ:  [pdf – Articles de Nguyễn Khắc Nhẫn October 11 2013 [165 Kb]]

[Shared in 2013 in “Tin đáng xem 2013 quí 3 – title “Articles de Nguyễn Khắc Nhẫn “; posted 5/27/2016 in epub]

epub – Ken White The Tin Man (24.3 Kb) (1)

epub – Tìm Tựa Việt (WordPress) [91.6 Kb] (1)

epub – Tìm Tựa Việt (opml) [179 Kb] (1)

epub -Tin đáng xem 2015 quí 4 (xml) [31.3 Kb] (1)

mobi – Tìm Tựa Việt (WordPress) [308.7 Kb] (2)

mobi – Việt Nam Thư Quán (mời xem E-Books bằng bản Mobi — nối kết ở cột trái); kích phải — open in new tab

epub – Drones/3DR tutorial (1)

epub — Marou-chocolate (1)

1.-[Settíng cho EPUBReader add-on  (Windows – FireFox). Ngoài các settíngs khác, xin đề nghị :

Reading style:

Book/Paging Horizontal

/Column Count Automatic]

2.-[Settings cho Calibre e-book management (mobi, epub reader):(Windows – các trình duyệt)

Full screen

Preferences/Configure Ebook viewer

[Tại (Calibre) E-book viewer bạn có thể save nội dung file, mobi sang file pdf dễ dàng ‘print to pdf file’; Calibre tự động tải xuống tại C/users/…từ đấy bạn có thể di chuyển file đó sang nơi khác theo nhu cầu.]

Advertisements

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.