[EPub file] “Ý kiến chúng tôi (ngày 8 tháng 9 năm 2011): CẢI CÁCH TOÀN DIỆN ĐỂ PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC”

[EPub file] “Ý kiến chúng tôi (ngày 8 tháng 9 năm 2011): CẢI CÁCH TOÀN DIỆN ĐỂ PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC”

[Trường hợp bạn đọc trang này tại một trình duyệt không hỗ trợ đọc file epub, xin tải nó xuống (PC) và nếu bạn thấy file đó mang cái đuôi zip xin đừng extract mà chỉ rename từ zip sang epub. Đọc file epub tại trình duyệt hỗ trợ đọc file epub (như FireFox + EPUBReader ađ-on) hoặc Calibre ebook Management.]
Nội dung lấy từ trang đặc biệt trên “kinh tế Việt Nam TIN TỨC & TƯ LIỆU“.
– Trình duyệt FireFox có cài EPUBReader addon(trường hợp blog này đang được mở trên FireFox: file epub này được hiển thị trực tiếp sau một nhấp trái. – Reader Magicscroll: tại các trình duyệt, chỉ cần url (nhấp phải để lấy url) – Các trình duyệt khác (ngoại trừ FireFox và Magicscroll) xin tải xuống file (download) khi cần (nhấp trái)

Tại ‘cursor control keys’ xin dùng các
mũi tên ‘xuống’ và ‘ngang’ để đọc bài (FireFox)

Ghi chú: – File epub hiển thị nội dung theo ebook với kiễu chữ dễ đọc. – Nếu người nhận điện thư có kèm file epub cần mở trên FireFox (có cài đặt addon EPUBReader)

[ Nếu máy vi tính của bạn có cài đặt Calibre e-book Management thì ngay cả trình duyệt Chrome cũng hiển thị được file epub tự động qua Calibre. Tuy nhiên, nếu bạn đang dùng Internet Explorer thì khi mở nối kết file epub trên web bạn sẽ được một file với cái đuôi zip. Xin đừng extract  file zip vì – ở đây – dạng epub giống dạng zip cho nên trên máy vi tính bạn chỉ cần đổi từ .zip sang .epub.]

Advertisements