Asia Transparency Maritime Initiative (Nov 30 2016): Mischief Reef: President Trump’s First FONOP?

Asia Transparency Maritime Initiative (Nov 30 2016): Mischief Reef: President Trump’s First FONOP? 

da-vanh-khan

Our May 11 2016 permalink about ATMI – FONOP

Advertisements

Viet-studies.net/kinhte/ (Nov 9 2016) – Nguyễn Quang Dy: Tại sao Donald Trump thắng?

Viet-studies.net/kinhte (Nov 9 2016) – Trích:

Viet-studies (11/16/2016):

  • Bước đại nhảy … lui của Trung Quốc: China’s Great Leap Backward (Atlantic 12-2016) — Bài chủ trên tạp chí Atlantic mới ra◄  […In one of his conversations with The Atlantic’s Jeffrey Goldberg, Barack Obama said, “I’ve been very explicit in saying that we have more to fear from a weakened, threatened China than a successful, rising China.”]

Nghiên cứu quốc tếTag Archives Trần Hữu Dũng

Viet-studies (11/28/2016): New temporary address.  [Theo Viet-studies FB (Server của Viet-Studies đang gặp “sự cố” kỹ thuật. Bạn nào ghiền quá có thể xem tạm ở đây:)] More