UPI (June 22, 2017): China asked U.S. officials to remove THAAD from South Korea

UPI (June 22, 2017): China asked U.S. officials to remove THAAD from South Korea

“…The Chinese government also claimed the United States recognized Tibet as part of China.”

Wikipedia: Terminal High Altitude Area Defense (THAAD)

Advertisements

Asian Maritime Transparency Initiative (June 12, 2017): Counter-Coercion Series: China-Vietnam Oil Rig Standoff

Asian maritime Transparency Initiative (June 12, 2017): Counter-Coercion Series: China-Vietnam Oil Rig Standoff

[On May 1, 2014, Vietnam detected the Haiyang Shiyou 981 (HYSY 981) oil rig and three Chinese oil and gas service ships heading south from China’s Hainan Province. When the China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) first launched this $1 billion deep-water drilling rig in 2012, the company’s chairman had lauded its virtues as a “strategic weapon” for Beijing in the South China Sea. This was the first time, however, that the HYSY 981 had actually moved into Vietnamese-claimed waters. One diplomat told reporters that this prospect had “been one of [Hanoi’s] worst fears” since the rig’s maiden voyage, even if “the timing caught us by surprise.”]

Reuters (Jan 22,2016): China drops online notice of oil rig (HYSY 981) location after Vietnam complaint

More:

haiyang-981-whereabout-2Hình này cho thấy Hải Dương 981 (biến cố ngày 2 tháng 5 2014 có nói trong bài) với chú thích “Haiyang 981 2014”.

Đàn Chim Việt – Ngô Thế Vinh (June 12, 2017): MỘT VÒNG ĐAI MỘT CON ĐƯỜNG MỘT NƯỚC LÀO ĐANG HÁN HOÁ

Đàn Chim Việt – Ngô Thế Vinh (June 12, 2017): MỘT VÒNG ĐAI MỘT CON ĐƯỜNG MỘT NƯỚC LÀO ĐANG HÁN HOÁ

“…Tác hại từ những con đập bậc thềm Vân Nam còn đó, cộng thêm với dự án 12 con đập hạ lưu trên đất Lào và Cam Bốt, nay lại thêm bước tái khởi động kế hoạch mở rộng phá đá phá các khu ghềnh thác trên sông Mekong, hậu quả sẽ là những tác hại tích luỹ. Hậu quả tác hại trước mắt trên các cộng đồng cư dân nghèo trong lưu vực là mất nguồn cá và mất nguồn nông sản trồng trọt ven sông và trực tiếp đe doạ an ninh thực phẩm của họ. Tất cả những bước phát triển không bền vững ấy / unsustainaible development, khiến cả một hệ sinh thái phong phú của con sông Mekong chỉ đứng thứ hai sau con sông Amazon đang chết dần.”

International Rivers (May 29, 2017): Independent Expert Review of the Pak Beng Dam EIA Bản tiếng Việt  Pak Beng Dam map