Newsweek (Nov 10, 2017): WILL CHINA WIN THE WAR FOR THE SOUTH CHINA SEA WITH ITS NEW ‘MAGIC ISLAND MAKER’?

Newsweek (Nov 10, 2017): WILL CHINA WIN THE WAR FOR THE SOUTH CHINA SEA WITH ITS NEW ‘MAGIC ISLAND MAKER’?

Advertisements

Vietnamnet (Sept 15, 2017): Thủ tướng hội kiến Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong

Vietnamnet (Sept 15, 2017): Thủ tướng hội kiến Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong

  •  Trích Phương Thơ: “…đặc khu đó cần phải có một thị trường chứng khoán chủ lực của nó rồi mới bàn chuyện khác, nếu chưa có được thì đừng có ảo giác nó, vì đặc khu kinh tế mà muốn thu ngàn tỷ $ của thiên hạ, đó là dễ hiểu là tiền ngàn tỷ mà giao cho đám đầu cơ và những kẻ não ngắn thì bán nước hại dân thôi”. Nhưng tôi vấn nhấn mạnh cụm từ để trở thành đặc khu kinh tế, đó là cần phải có “thị trường giao dịch tài chính và chứng khoán ở chính cái đặc khu kinh tế đó”. (Khi quan  chức VN mơ sảng “đặc khu kinh tế” – PT 11/4/2017)
  •  Trích Phương Thơ: “…Hãy nhớ rằng để là một Singapore có nghệp vụ đầu tư tài chính và chứng khoán toàn cầu, nó không cần là phải có mấy chục ngàn công ty đa quốc gia tới Singapore lập nhà máy sản xuất như là công xưởng toàn cầu. Thực tế Singapore chỉ là nơi thu hút vốn và thu hút đầu tư gián tiếp qua ngả trung gian về nghiệp vụ giao dịch toàn cầu. Đó là Singapore thu hút khoảng 7.050 các tập đoàn công ty đa quốc gia của Mỹ, EU, Nhật, và khoảng 3.100 công ty đến từ TQ, Ấn Độ họ thực hiện các nghiệp vụ đầu tư ở đây, nó không phải là lập công xưởng nhà máy để sản xuất nhằm xuất khẩu ra bên ngoài mà là đầu tư qua ngả trung gian và nhiều hình thức khác.”{Phân tích vài điểm về nghiệp vụ đầu tư của nền kinh tế Singapore mà quan chức VN hay mơ sảng về nó – PT 11/18/2017}

Phương Thơ-Tạp chí Kinh tế-Tài chính-Chứng khoán (Oct 20, 2017): Khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng muốn “Hà Nội phải thực sự là thành phố rồng bay”, và muốn nhiều thứ khác của nhũng ông quan khác

Phương Thơ-Tạp chí Kinh tế-Tài chính-Chứng khoán (Oct 20, 2017): Khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng muốn “Hà Nội phải thực sự là thành phố rồng bay”, và muốn nhiều thứ khác của nhũng ông quan khác

Xin mở link của Phương Thơ blog trên đây – Comment by Viet-studies (Oct 21, 2017)):

  • Blog Phương Thơ 20-10-17 title: Khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng muốn  “Hà Nội phải thực sự là thành phố rồng bay”, và muốn nhiều thứ khác của nhũng ông quan khác
  • (Blog Phương Thơ 20-10-17) — Theo tin lượm lặt trên mạng (mà viet-studies không có điều kiện kiểm chứng) thì tên thật của blogger Phương Thơ là Betsy Graseck, một phụ nữ Mỹ (chính hiệu, da trắng tóc nâu), đã có BA ở Cornell University, MBA Columbia University, và cũng có học ở Waseda University (Nhật) .  Bà thông thạo tiếng Anh, Pháp, Nhật, và Việt Nam.